Dansens och rörelsens möjligheter i särskolan

DEBATTARTIKEL:
Dans och rörelse borde ha en mer framskjuten plats i skolan och framförallt i särskolan eftersom dansen på ett självklart sätt tar tillvara på estetiska, motoriska och kommunikativa färdigheter. 
Som danslärare i särskolan vill jag uppmärksamma en möjlig utvecklingspotential och påvisa brister i nuvarande läroplan. Jag vill hävda att ämnet dans på ett effektivt sätt kan bemöta de kunskapskrav som finns i sär- och träningsskolans läroplan.

Obligatorisk dans utvecklar eleverna | Pedagogiska Magasinet

debattartikel dans i träningsskolan

Våren 2017

Under april-juni undervisar jag på kursen Specialpedagogik och dans på DOCH.

Den 8 juni planeras en pröva-på dag för pedagoger och elevassistenter SMI, Stockholms Musikpedagogiska institut.

Varje fredag fram till den 2 juni är det morgondans kl 9.00 på Dunderbacken, Hägerstensvägen 237.

Förutom detta är jag på mitt vanliga härliga arbete på Kulturskolans Resurscenter.